ما در حال راه اندازی
B e a y هستیم

مابه زودی برخواهیم گشت.بزرگترینMarket Place ایران
بهترین لذت خریدوفروش را با Beay تجربه خواهیدکرد!

اطلاعات بیشتر

Beay درباره ما

کار این پلتفرم چیست؟
سال هاست که خرید و فروش یکی از نیاز های کاربران و دغدغه ی روزانه مردم بوده است ولی بستری امن برای خریدوفروش وجود نداشته است درBeayشما باخیال راحت می توانید هم فروشنده و خریدارباشید. به صورت کاملارایگان به نیازهای زندگی خود برسید.ساخت شده توسط سامانه حامی
From Haame

تماس

ما به زودی با Beay خواهیم آمد
لطفا به روز بمانید و ما را دنبال کنید

آدرس

ایران،قزوین
آبیک دفتر مرکزی سامانه حامی

میانبر

تلفن : 02832820429